Nytt från Golfstar

Vid diskussioner med Golfstar så har det sagts att man avser satsa på Hässelby och etablera det som en  “Academy” där förutsättningarna för att träna skall vara på topp. I denna process pågår en diskussion mellan vår Pro, Jan-Ivar, och Golfstar men vi har ännu inte fått något besked från någon av parterna.

Från klubbens sida har vi varit mycket nöjda med Jan-Ivars insats, speciellt eftersom han skapat en fungerande juniorverksamhet och en sådan är ju grunden för all annan verksamhet. Vi håller därför alla tummar vi har att förhandlingen slutar väl och Jan-Ivar är kvar.